top of page

Uw Vervoer

Taxidienst

vervoer van personen met een auto of autobusje; te reserveren, één of meer reizigers worden vervoerd op een zelf gewenst tijdstip en traject en met een vooraf overeengekomen ritprijs

taxidienst.png

Aanbevelingen​​
 

 • Het vernieuwde taxidecreet is geënt op het basisbereikbaarheidsdecreet. Als aan taxi’s een plaats gegeven wordt in de uitrol van ‘vervoer op maat’, dan vragen we de prijs gereguleerd wordt. Het gros van de respondenten van onze enquête geeft aan dat er van de taxi gebruik zou gemaakt worden, maar verwachten ook dat die goedkoop is (niet duurder dan 50 € voor een rit van 10 kilometer).
   

 • Doorgaans wordt er door vervoeraanbieders vanuit gegaan dat systemen en hun dienst- of reservatieregeling gekend zijn, terwijl er bij (potentiële) gebruikers vaak toch heel veel vragen leven. Ook uit de enquête blijkt dat mensen ‘informatie’ als belangrijkste verwachting omtrent eender welk systeem (zowel van openbaar vervoer, buurtbus als van fiets- en autodeelsystemen) aanvinken.
   

 • Inrichters van mobipunten* moeten goed nakijken welke deelsystemen gebruikt kunnen worden op welke plaats. 
   

 • Bovendien is op gemeentelijk vlak een mobipunt de veruitwendiging van een overzichtelijk aanbod met vervoersmogelijkheden, daarom verwachten we ook ten aanzien van de mobipunten dus veel.

  *Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

bottom of page