top of page

Uw Vervoer

Mindermobielenvervoer

dienstverlening van gemeente, Sociaal Huis, mutualiteit of andere organisaties; vrijwillige chauffeurs brengen mensen met een laag inkomen en mindere mobiliteit van en naar hun bestemming, tegen een laag tarief

mindermobielen vervoer.png
mindermobielen vervoer 2.png

Aanbevelingen​​
 

 • Een ticket voor mindermobielenvervoer is liefst niet duurder dan een busticket (betaalbaarheid bepaalt gebruik).
   

 • Zich kunnen verplaatsen, betekent zich goed voelen, deel kunnen nemen aan activiteiten, mensen kunnen ontmoeten. Niet in de mogelijkheid zijn zich te verplaatsen, betekent vaak geïsoleerd worden (van mensen, van activiteiten) of niet toekomen aan de zorg die nodig is (geen makkelijke bereikbaarheid naar ziekenhuis, dokter, …)
  Alleen al daarom vragen we om op gemeentelijk vlak ook welzijnsschepenen en –ambtenaren actief te betrekken bij de voorstellen die in de vervoerregio gedaan worden.
   

 • Doorgaans wordt er door vervoeraanbieders vanuit gegaan dat systemen en hun dienst- of reservatieregeling gekend zijn, terwijl er bij (potentiële) gebruikers vaak toch heel veel vragen leven. Ook uit de enquête blijkt dat mensen ‘informatie’ als belangrijkste verwachting omtrent eender welk systeem (zowel van openbaar vervoer, buurtbus als van fiets- en autodeelsystemen) aanvinken.
   

 • Inrichters van mobipunten* moeten goed nakijken welke deelsystemen gebruikt kunnen worden op welke plaats. 
   

 • Bovendien is op gemeentelijk vlak een mobipunt de veruitwendiging van een overzichtelijk aanbod met vervoersmogelijkheden, daarom verwachten we ook ten aanzien van de mobipunten dus veel.

  *Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

bottom of page