top of page

Uw Vervoer

BUURTBUS

Lokaal vervoer waar het gewone openbaar vervoer niet komt; meestal in (kleine) kernen; flexibeler in trajecten en stopplaatsen maar met vaste dienstregeling, daardoor is loopafstand korter (max 200meter); je moet opstappen aan een halte.

Buurtbus 1.png
Buurtbus 2.png
Buurtbus 3.png

Aanbevelingen​​
 

 • Het idee van een buurtbus is het meest populair van alle voorgestelde vervoersoplossingen in de enquête.
   

 • Nabijheid is belangrijk
  De afstand tot een bushalte blijkt een rol te spelen om een bus te nemen;
  locaties op loop- of fietsafstand zijn voor de meeste respondenten makkelijk bereikbaar.

   

 • We willen daarom dat er door gemeenten sterk wordt ingezet op nabuurschap - en verenigingen die terdege een belangrijke rol spelen mogen hierin erkend worden – en dat gemeenten voorzieningen in kleine kernen en buitengebieden zoveel mogelijk faciliteren. 
   

 •  ‘Informatie’ is belangrijk. Niet enkel informatie op papier, of via een app, maar wél om het helder aanbieden van de verschillende vervoersmogelijkheden.
  Gegroepeerd aanbieden van informatie is zeker een opdracht van de nog op te richten mobiliteitscentrale, maar ook op gemeentelijk niveau (en zelfs op wijkniveau) is het wenselijk om te bundelen hoe je je vervoer in elkaar kan puzzelen.
  Dat de mobiliteitscentrale steeds informeert over de goedkoopste formule voor een vervoersvraag, staat ten dienste van de gebruiker en dus buiten kijf.

   

 • Bovendien is op gemeentelijk vlak een mobipunt de veruitwendiging van een overzichtelijk aanbod met vervoersmogelijkheden, daarom verwachten we ook ten aanzien van de mobipunten dus veel.

bottom of page