top of page

Uw Vervoer

Fietsdeelsysteem

een fiets die je van een privé-aanbieder kan huren voor beperkte tijd die je ofwel aan een vaste plaats oppikt en terugbrengt, ofwel aan een andere locatie achterlaat dan waar je die oppikt, ofwel op eender welke plek mag oppikken en achterlaten.

Fietsdeelsysteem.png
Fietsdeelsysteem 2.png

AanbevelingeN
 

  • Doorgaans wordt er door vervoeraanbieders vanuit gegaan dat systemen en hun dienst- of reservatieregeling gekend zijn, terwijl er bij (potentiële) gebruikers vaak toch heel veel vragen leven. Ook uit de enquête blijkt dat mensen ‘informatie’ als belangrijkste verwachting omtrent eender welk systeem (zowel van openbaar vervoer, buurtbus als van fiets- en autodeelsystemen) aanvinken.
     

  • Inrichters van mobipunten* moeten goed nakijken welke deelsystemen gebruikt kunnen worden op welke plaats. 
     

  • Bovendien is op gemeentelijk vlak een mobipunt de veruitwendiging van een overzichtelijk aanbod met vervoersmogelijkheden, daarom verwachten we ook ten aanzien van de mobipunten dus veel.


    *Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

bottom of page