top of page

resultaten

De grote respons geeft duidelijk weer dat de bekommernis over verplaatsingen in de toekomst groot is. Dat mensen wakker liggen van hoe ze zich - nu en in de toekomst - zullen verplaatsen, is zeker…

Verschillende vervoersmiddelen werden in de enquête volgens dezelfde methodologie afgecheckt: buurtbus, autodeelsysteem, fietsdeelsysteem, mindermobielenvervoer, taxidienst.
 

Telkens hebben we gepeild naar de verwachtingen van deelnemers aan de enquête ten opzichte van een bepaald systeem, om vervolgens te bevragen in hoeverre ze hiervan effectief gebruik zouden maken.

Op basis van deze resultaten hebben we enkele aanbevelingen geformuleerd.

bottom of page