top of page

Uw Vervoer

autodeelsysteem

aanbieders zoals bijvoorbeeld de gemeente of privé-initiatieven (Cambio, ...) stellen hun wagenpark ter beschikking, tegen een prijs per kilometer; of meerdere huishoudens gebruiken om beurt één of meer wagens  en delen die dus onderling

autodeelsysteem.png
autodeelsysteem 2.png

AanbevelingeN
 

  • Doorgaans wordt er door vervoeraanbieders vanuit gegaan dat systemen en hun dienst- of reservatieregeling gekend zijn, terwijl er bij (potentiële) gebruikers vaak toch heel veel vragen leven. Ook uit de enquête blijkt dat mensen ‘informatie’ als belangrijkste verwachting omtrent eender welk systeem (zowel van openbaar vervoer, buurtbus als van fiets- en autodeelsystemen) aanvinken.
     

  • Inrichters van mobipunten* moeten goed nakijken welke deelsystemen gebruikt kunnen worden op welke plaats. 
     

  • Bovendien is op gemeentelijk vlak een mobipunt de veruitwendiging van een overzichtelijk aanbod met vervoersmogelijkheden, daarom verwachten we ook ten aanzien van de mobipunten dus veel.


    *Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.

bottom of page