top of page
About

Uw Vervoer

Vlot, veilig en toegankelijk openbaar vervoer is een noodzaak opdat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

Daarom volgen we met beweging.net op hoe iedereen wordt meegenomen in het vervoersverhaal.

Samen met jou houden we de vinger aan de pols, zeker nu het openbaar vervoer hertekend wordt en allerlei nieuwe systemen (autodeel, fietsdeel, taxi's, ...) opduiken. 

Mobiliteitsenquête

 

Een stevige hertekening van het openbaar vervoer komt er de komende jaren aan, dankzij  het decreet basisbereikbaarheid (22/06/2019) van de Vlaamse Regering.

Een bestemmingsgericht en vraaggestuurd mobiliteitssysteem voor de toekomst opzetten,

met combimobiliteit, is het doel.


Als sociale beweging willen we input over de verplaatsingsnoden van specifieke doelgroepen aan de vervoerregioraden aanleveren.

Gemeenten overleggen en beslissen over zulke regionale mobiliteitsplannen gezamenlijk in een vervoerregioraad. Vlaanderen telt 15 vervoerregioraden.

Zowel in regio Leuven als in regio Halle-Vilvoorde hebben we in het najaar van 2019 een mobiliteitsenquête verspreid. Met de enquête hebben we verplaatsingsgedrag en –behoeften bevraagd, oplossingen voorgesteld en gepeild naar in hoeverre mensen van die oplossingen éffectief gebruik zouden maken. De focus van de enquête lag op ‘vervoer op maat’, als ‘last mile’, als laatste laag (of soms ook als eerste stap) in een vervoerstraject. 

Contact
bottom of page